POZO Y BUENO REFORMAS POZO Y BUENO REFORMAS
Home » Reformes

 - POZO Y BUENO REFORMAS

 

 ELS NOSTRES SERVEIS

 

 

 

- Reformes integrals d'habitatges i locals.

- Tabiqueria d'obra.

- Treballs de pladur.

- Reformes de banys i cuines.

- Paviments i enrajolats.

- Treballs en guix.

- Treballs en reboco i monocapa.

- Petites reformes.

- Manteniments íntegres.

- Substitució banyera per plat de dutxa.

- Petites reparacions.

- Cobertes.

- Substitució de teules i impermeabilització de terrats

 

 

 
 -Veure i escoltar En el moment que el client contacta amb POZO Y BUENO per a la reforma del seu habitatge o local es concreta una cita per fer una visita d'un tècnic qualificat a l'espai a reformar. Un cop allà és el moment d'aixecar un plànol de l'estat actual, prendre mesures, observar detalls i per sobre de tot escoltar. Escoltar quins són els desitjos, necessitats i preferències dels nostres possibles clients. Copsar sensacions, donar idees i solucions alternatives que posteriorment es maduraran, es modificaran i es milloraran sobre el paper.

  

 Avant projecte i pressupost amb tota la informació recopilada en la visita inicial a l'habitatge, comença la tasca creativa i de projecció d'un o diversos avantprojectes que compleixin els requisits exposats pel client. Es plantegen alternatives i les millores solucions constructives per aconseguir els objectius desitjats. Sobre la base del disseny projectat es prepara un pressupost detallat tenint en consideració totes i cadascuna de les partides i treballs que s'hagin de realitzar, amb l'objectiu de fer el pressupost el més realista possible, i tot bé acotat de manera que sigui molt fàcil de modificar, eliminar o afegir qualsevol partida. En la visita de presentació del projecte i lliurament de pressupost, s'explica tot el procés d'obra i s'entra al detall de cada partida, i de com i per què està valorada.

 

 Definició del projecte Un cop decidit que es vol tirar endavant el projecte de reforma amb POZO Y BUENO, arriba el moment de treballar conjuntament amb el client i definir al mil·límetre cada detall del projecte: Escollir materials, definició de distribucions i instal·lacions, cates al pis per resoldre possibles dubtes i tancament d'un planning i pressupost definitiu. Tot aquest procés de treball intens dels nostres tècnics, serveix per tenir definides totes les tasques a executar, fet que permet que l'obra avanci a un ritme molt més àgil i sense dubtes per cap de les parts. S'eviten igualment problemes de subministraments i d´aquesta manera ens assegurem que no es produeixin temps morts en l'obra i aquesta avanç segons les dates definides en el planning.

A QUI VAN DIRIGITS ELS NOSTRES SERVEIS?

A QUI VAN DIRIGITS ELS NOSTRES SERVEIS? - POZO Y BUENO REFORMAS
 
 Pozo y Bueno Reformes realitza tot tipus de reformes i rehabilitacions, integrals o parcials, de comunitats tant interiors com exteriors de l'edifici, sempre adaptant-nos a lesnecessitats de cada client i complint amb les nostres pautes de QUALITAT i BON SERVEI.

 Si desitja realitzar algun treball o reparació que no estigui descrit, consulteu-nos sense compromís i els atendrem encantats.

 - POZO Y BUENO REFORMAS